വെബ്സൈറ്റ്‌ ഉത്ഘാടനം

ബഹു: ചപ്പാരപ്പടവ്‌ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ്, ശ്രീ. കെ. എം. മാത്യു നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

ക്ലിക്ക് ഓണ്‍ കര്‍മ്മം ക്ലിക്ക് ഓണ്‍ കര്‍മ്മം
കെ.എം. മാത്യു കെ.എം. മാത്യു
പി.പി. നാണു നമ്പ്യാര്‍ പി.പി. നാണു നമ്പ്യാര്‍
ഷറഫുദ്ദീന്‍(സെക്രട്ടറി, കുവേരി സര്‍വ്വീസ്‌ സഹ: ബാങ്ക്) ഷറഫുദ്ദീന്‍(സെക്രട്ടറി, കുവേരി സര്‍വ്വീസ്‌ സഹ: ബാങ്ക്)
വൈക്കത്ത്‌ നാരായണന്‍ മാസ്റ്റര്‍ വൈക്കത്ത്‌ നാരായണന്‍ മാസ്റ്റര്‍
വൈശാഖ്‌ കല്ലൂര്‍ വൈശാഖ്‌ കല്ലൂര്‍

 

കൂവേരി ഫേസ്‌ബുക്കിലും

Facebook Image

തിരയുക