സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം

ഇന്നലെ രാത്രി സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധര്‍ കത്തിച്ച കെ.പി. ദിനേശന്‍റെ ബൈക്ക്‌.


 

കൂവേരി ഫേസ്‌ബുക്കിലും

Facebook Image

തിരയുക