15ാം ചരമ വാര്‍ഷികം - L.N.K ടി സോമന്‍
L.N.K ടി സോമന്‍ L.N.K ടി സോമന്‍

ദേശസ്നേഹം വാക്കുകളിളല്ല, പ്രവൃത്തിയിലാണ് എന്ന് തെളിയിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടെ സോമന്റെ ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കുമുന്നില്‍ കണ്ണീര്‍പൂക്കളോടെ...

ദു:ഖാര്‍ത്തരായ അമ്മയും, കുടുംബാംഗങ്ങളും...

MEG ജവാന്‍ L.N.K ടി സോമന്‍റെ പതിനഞ്ചാം ചരമ വാര്‍ഷികം, 23 സെപ്തംബര്‍ 2010

 

കൂവേരി ഫേസ്‌ബുക്കിലും

Facebook Image

തിരയുക