12 ാം ചരമദിനം

ഇ.കെ. നാരായണന്‍ നമ്പ്യാര്‍ , തൂലിക, കൂവേരി
മാര്‍ഗ്ഗദീപമായ് എന്നും...
ജ്വലിക്കുന്ന ഓര്‍മ്മകളോടെ...
കുടുംബാംഗങ്ങള്‍

ഇ.കെ. നാരായണന്‍ നമ്പ്യാരുടെ പന്ത്രണ്ടാം ചരമദിനം സെപ്തംബര്‍ 26, ഞായറാഴ്ച.

 

കൂവേരി ഫേസ്‌ബുക്കിലും

Facebook Image

തിരയുക