പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ :: അനുഗ്രഹ് ഹരിദാസ്‌

17-10-2010 ന് അഞ്ചാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന അനുഗ്രഹ് ഹരിദാസിന് (Grand Son of കെ.കണ്ണന്‍ & കെ.വി. നാരായണി) ഒരായിരം പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നുകൊണ്ട്...

അച്ഛന്‍ ഹരിദാസ്‌ കെ.വി, അമ്മ മീര ഹരിദാസ്‌, അതുല്‍ ഹരിദാസ്‌, പ്രത്യുഷ് & പ്രദ്യുത്‌

 

കൂവേരി ഫേസ്‌ബുക്കിലും

Facebook Image

തിരയുക