ആരാധനാലയങ്ങള്‍ top
# പേര്
1 സോമേശ്വരി ക്ഷേത്രം, കൂവേരി
2 തൃക്കോവില്‍ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം, ളാവില്‍
3 ശ്രീ പുതിയഭഗവതി ക്ഷേത്രം, വള്ളിക്കടവ്‌
4 മുച്ചിലോട്ട്‌ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, മുച്ചിലോട്ട്‌
5 ഐവളപ്പ്‌ മുത്തപ്പന്‍ മടപ്പുര, ഐവളപ്പ്‌
6 ശ്രീ ഗോപാല കൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം, തേറണ്ടി
7 ശ്രീ മുത്തപ്പന്‍ മടപ്പുര, എളമ്പേരം
8 ശ്രീ മുത്തപ്പന്‍ ദേവസ്ഥാനം, കാട്ടാമ്പള്ളി
9 ശിവ ക്ഷേത്രം, നാടുകാണി
10 ശ്രീ മുത്തപ്പൻ മടപ്പുര, ആലത്തട്ട്
11 പറക്കോട് ശ്രീ മുത്തപ്പന്‍ മഠപ്പുര
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ top
# പേര്
1 കൂവേരി ജി എല്‍ പി സ്കൂള്‍
2 കൊട്ടക്കാനം എ യു പി സ്കൂള്‍
3 പൂണങ്ങോട് എ എല്‍ പി സ്കൂള്‍
ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങള്‍ top
# പേര്
1 കൂവേരി സര്‍വ്വീസ്‌ സഹകരണ ബാങ്ക്
സംഘടനകള്‍ top
# പേര്
1 യുവജന വായനശാല & ഗ്രന്ഥാലയം (13 TPA 4554) , കൂവേരി
2 കൂവേരി ഗ്രാമശാസ്ത്രസമിതി
3 സുഭാഷ് സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയം & കൊട്ടക്കാനം സ്പോർട്സ് & ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് 
4 ജവഹര്‍ വായനശാല & ഗ്രന്ഥാലയം (റെജി. നം: TPA/4055), കൂവേരി
5 ബ്രദേര്‍സ്‌ ആര്‍ട്സ്‌ & സ്പോര്‍ട്സ്‌ ക്ളബ്ബ്‌, കാക്കടവ്‌
6 ഗ്രാമദീപം വായനശാല & ഗ്രന്ഥാലയം, പൂണങ്ങോട്
7 പ്രിയദര്‍ശിനി ആര്‍ട്സ്‌ & സ്പോര്‍ട്സ്‌ ക്ളബ്ബ്‌, കൂവേരി വയല്‍
8 റെഡ്‌ സ്റ്റാര്‍ ആര്‍ട്സ്‌ & സ്പോര്‍ട്സ്‌ ക്ളബ്ബ്‌, ആറാംവയല്‍
9 യുവശക്തി ആര്‍ട്സ്‌ & സ്പോര്‍ട്സ്‌ ക്ലബ്ബ്‌, കാട്ടാമ്പള്ളി
10 ഇ.കെ. നായനാർ പൊതുജന വായനശാല, എളമ്പേരം
11 ജയ്ഹിന്ദ്‌ ആര്‍ട്സ്‌ & സ്പോര്‍ട്സ്‌ ക്ലബ്ബ്‌, കൂവേരി
12 ജനശക്തി ആര്‍ട്സ്‌ & സ്പോര്‍ട്സ്‌ ക്ളബ്ബ്‌, രാമപുരം

കൂവേരി ഫേസ്‌ബുക്കിലും

Facebook Image

തിരയുക